Ochranná opatření COVID-19

Ochranná opatření COVID-19 legenda ke COVID19

Vážení klienti,
dovolte, abych Vám jménem našeho kolektivu projevila účast na událostech dnů minulých i budoucích. Nikdo to nebudeme mít jednoduché. Omlouvám se tedy předem, pokud Vám to našimi opatřeními ještě ztížím.
Vzhledem k zvýšeným rizikům přenosu nákazy, zejména pak viru Covid-19, jsme byli nuceni přijmout následující opatření a z nich pak vyvodit důsledky. Bohužel se drasticky zvýšil náklad na ošetření, jsem nucena navýšit cenu o 200,-Kč na klienta na ochranné pomůcky a prostředky.Věřím, že opatření pochopíte, děláme maximum abychom neohrozili Vás ani nás. Děkujeme.

Pro Vaši I naši ochranu zdraví jsem ještě zvýšila již tak vysoký hygienický standard naší ordinace.
Pořídila jsem snad všechny dostupné ochranné pomůcky. Používáme pouze atestované a kvalitní prostředky(desinfekce, respirátory, profesionální čističku vzduchu Iqair Healthpro 250, Germicidní lampu…)

Podmínky ošetření

1.) prostudujte prosím dotazník (dotazník-Covid 19)

Pokud musíte na některou, nebo více otázek odpovědět ANO – přeobjednejte se prosím.

S blížícím se termínem Vám přije SMS-pokud ji potvrdíte “potvrzuji”, nebo “ANO” zároveň souhlasíte s podmínkami ošetření.

2.) Snažte se prosím dodržovat čas příchodu k ošetření, budeme Vás moci vpustit do objektu až při odchodu předchozího klienta. Intervaly mezi klienty jsme navýšily tak, abychom eliminovaly riziko prodlevy z naší strany. Po celou dobu pobytu v objektu mějte prosím nasazenu roušku.
(vyjma doby ošetření)

3.) Zazvonění na zvonek-snažte se prosím se jej dotýkat přes nějakou textilii(rukáv, jednorázový kapesník), dveře otevírejte loktem, nebo na kliku sahejte opět přes textilii, kapesník.
I přes to se budeme snažit vše pečlivě desinfikovat, ale usnadníte nám tím práci.

4.) Po vstupu do chodby se řiďte pokyny na ceduli na dveřích( umyjte si ruce a vydesinfikujte si je přiloženou desinfekcí- tu nechte oschnout, pokud budete tak laskaví a přinesete si vlastní jednorázové rukavice je čas si je nasadit. Děkuji.Momentálně je kritický nedostatek jednorázových pomůcek.

5.) Sestra vám dá vyplnit (podepsat) onen dotazník viz výše, změří Vám teplotu, pokud jste u nás poprvé prosím o vyplnění Anamnestického dotazníku a Informovaného souhlasu s ošetřením – který předkládáme standardně všem. Je možno si je vyplnit a vytisknout dopředu – zde.
Pokud by sestra naměřila teplotu vyšší než 37,2 anebo byste projevovali známky akutního respiračního onemocnění, budeme nuceny Vás přeobjednat-v této fázi si ale vyhrazuji právo účtovat storno poplatek ve výši 500,-Kč.(viz. ceník).

6.) Před ošetřením vám bude podán výplach 3% Peroxidu vodíku na 30s, po té 0,2% Chlorhexidinu na 1 min., celou dobu ošetření je spuštěna velmi výkonná čistička vzduchu.

7.) Při výkonech , kdy se tvoří aerosol-mikro kapénky které zůstávají v prostoru je čistička spuštěna na nejvyšší výkon, máme k dispozici nejnovější technologii aktivního odsávání a naše ochranné pomůcky jsou navýšeny:
Z původních standardních: brýle, štít, rouška, rukavice, pracovní oděv
Nyní nově: ochranná čepice/kapuce, brýle, štít, respirátor ffp3+ rouška, nebo respirátor KN95, rukavice, jednorázový ochranný oblek, jednorázové ochranné návleky na nohy.
K desinfekci prostoru máme k dispozici Germicidní lampu.

8.) Platby přijímáme do odvolání pouze převodem-bude Vám vystavena faktura-svým podpisem stvrdíte souhlas s převzetím a částkou.

9.) Při odchodu vyhoďte rukavice do popelnice před vchodem, na kliku vrat sahejte prosím opět pouze přes kapesník ten Vám v ordinaci dáme.

Děkujeme za vstřícnost a trpělivost. Promiňte nám, pokud se budeme věci učit za chodu, budeme se snažit být co nejvíce obezřetné. Hodně sil a pevné zdraví za kolektiv naší ordinace přeje Alena.